Wat denkt de Vlaming?

Onderzoeksbureau WHY5Research bevroeg een 1000-tal Vlamingen over hun houding ten aanzien van werkzoekenden met een arbeidsbeperking. 
Dit zijn de belangrijkste vaststellingen:

  • 80% van de Vlamingen staat positief tegenover bedrijven die werken met personen met een extra ondersteuningsnood.
  • 74% van de Vlamingen vindt dat bedrijven de sociale verantwoordelijkheid hebben om voorbij de arbeidsbeperking te kijken.
  • Bijna alle bevraagden vinden dat een actieve bijdrage leveren aan de samenleving van cruciaal belang is om zich goed te voelen.
  • 4 op 10 werkgevers geeft aan dat er momenteel weinig aandacht wordt gegeven aan de integratie van mensen met arbeidsbeperkingen in hun bedrijf, maar is ervan overtuigd dat dit wel steeds hoger op de agenda komt te staan. 
  • 8 van de 10 respondenten met HR-verantwoordelijkheden stelt dat hun bedrijf meer zou kunnen doen op vlak van de integratie van personen met een arbeidsbeperking.

Aan de bevraging gingen 10 interviews vooraf met heel diverse personaliteiten die hun licht lieten schijnen over de thematiek.

Download hier het uitgebreide rapport